За Членове


Забравена парола

Връзки

Обръщения
Размисли
ОБИЧНИ БРАТЯ,Image

Вие държите в ръцете си 3-ти брой на списанието „Шотландски Ритуал". Той е посветен на Световния Конгрес в Австралия.

Ще прочетете мисли на най-зна­чимите Върховни Командири. Изключително интересни мисли! За първи път ще прочетете Световната Конституция на Шотландския Ритуал! Нормално е да се запитате къде сме ние. Вече почти 10 години Братството има своето официално присъствие в България. Вече тече 5-ата година от Присъствието  на  Шотландския Ритуал в България. Постиженията са безспорни. Ра­ботата, свършена от първопроходците, е невероятна. Ние обикновено споменаваме имена за лошо, и то с удоволствие. Без вероятно да имам право, но на един Институт му е простено, трябва да кажем на глас, че между стоти­ците енергич­но работещи Братя най високо уважение дължим на Иван Ставрев, Борислав Сарандев и Петър Калпакчиев. В Братството са хора,които са истински елит на средната клаca и които без съмнение са хора с доказани професионални и морални качества.

Продължава...
 
Шотландски ритуал в България
На 31 май 1801 година Братята, известни като “9-те джентълмени от Чарлстън”, известяват, че са инсталиралиImage Стария и Приет Шотландски Ритуал на 33-те Степени.

От този момент, като пръв Инсталиран Върховен Съвет в Ориент Чарлстън (САЩ), той се казва Съвета ­ Майка или Майчин Върховен Съвет.

Всеки последващ Върховен Съвет, непризнат от Съвета ­ Майка, не би могъл да се приема като Регулярен Върховен Съвет.

За всички български Зидари е масонска чест и гордост фактът, че Върховният Съвет на 33° и Последна Степен на С.П.Ш.Р. на Южната Юрисдикция на САЩ, Съвета ­ Майка, инсталира Върховния Съвет 33° на България.

Продължава...
 
ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ В БЪЛГАРИЯ

На 31 май 1801 година Братята, известни като “9-те джентълмени от Чарлстън”, известяват, че са инсталирали Стария и Приет Шотландски Ритуал на 33-те Степени.

От този момент, като пръв Инсталиран Върховен Съвет в Ориент Чарлстън (САЩ), той се казва Съвета ­ Майка или Майчин Върховен Съвет.

Всеки последващ Върховен Съвет, непризнат от Съвета ­ Майка, не би могъл да се приема като Регулярен Върховен Съвет.

За всички български Зидари е масонска чест и гордост фактът, че Върховният Съвет на 33° и Последна Степен на С.П.Ш.Р. на Южната Юрисдикция на САЩ, Съвета ­ Майка, инсталира Върховния Съвет 33° на България.

Продължава...
 
ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Обични български Братя Масони,

Зидарите в България са част от Световната Братска Верига.

Ето защо по силата на нашите Масонски Канони, Традиции и Правила и Ритуални требници тя не би могла и не следва да бъде прекъсната в нашия Ориент.

Всеки Брат в своето масонско сърце и душа носи и желае единението на Франкмасонството в името на нашата Родина.

Няма български Брат Масон, който да не желае и да не работи за единение.

Няма чуждестранен Брат Масон, който да не очаква с радост да получи известие за единението на българските Братя и всеки един от тях ще го приветства истински и честно по братски.

Това е дело единствено и само на българските Масони и те сами трябва да го осъществят.

Обединеното българско Зидарство е по-силно от наличието на две Велики Ложи в България.

Учредяването и развитието на Стария и Приет Шотландски Ритуал у нас е крачка напред в самоусъвършенстването и повишаването на масонската квалификация на всеки Брат Майстор Масон.

Създаването на Ритуала Йорк в България не е алтернатива на Стария и Приет Шотландски Ритуал, а напротив, още един от няколкото високостепенни масонски ритуала. Това е още една крачка в Градежа на масонската пирамида.

Фундаментално масонско правило е, че една Велика Ложа или Велик Майстор нямат право да забраняват на Майстор Масон да работи в Съвършенството.

Върховният Съвет 33° и Великата Ложа са две независими масонски структури, които по силата на сключен между тях договор за сътрудничество не допускат намеса или първенство една над друга.

Продължава...
 
РАЗМИСЛИ

Свилен Спасов, 32°

ОБИЧНИ БРАТЯ,

Вие държите в ръцете си 3-ти брой на списанието „Шотландски Ритуал". Той е посветен на Световния Конгрес в Австралия.

Ще прочетете мисли на най-зна­чимите Върховни Командири. Изключително интересни мисли! За първи път ще прочетете Световната Конституция на Шотландския Ритуал! Нормално е да се запитате къде сме ние. Вече почти 10 години Братството има своето официално присъствие в България. Вече тече 5-ата година от Присъствието  на  Шотландския Ритуал в България. Постиженията са безспорни. Ра­ботата, свършена от първопроходците, е невероятна. Ние обикновено споменаваме имена за лошо, и то с удоволствие. Без вероятно да имам право, но на един Институт му е простено, трябва да кажем на глас, че между стоти­ците енергич­но работещи Братя най високо уважение дължим на Иван Ставрев, Борислав Сарандев и Петър Калпакчиев. В Братството са хора,които са истински елит на средната клаca и които без съмнение са хора с доказани професионални и морални качества.

Продължава...