За Членове


Lost Password?

Връзки

История
БЯЛА КНИГА НА РАЗВИТИЕТО НА РЕГУЛЯРНОТО ФРАНКМАСОНСТВО В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990

Франкмасонството по българските земи има своята над 120-годишна история. От края на ХІХ в. до средата на ХХ в. то се е развивало винаги в регулярност и в съответствие с основните принципи на редовното Свободно зидарство. Първата редовна Велика символна ложа на България е инсталирана през 1917 г. чрез съдействието на регулярната Велика национална ложа на Франция. Тя е призната от цялата Световна масонска общност и работи легитимно на територията на България до 1940 г. След началото на Втората световна война, вследствие на политическата обстановка в Европа, съществуването на масонски ложи в Царство България е забранено със специален закон. По-късно, при установяването на комунистическия режим в страната, също е било забранено легалното функциониране на сдружения на Свободните зидари.

Read more...
 
ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО МАСОНСТВО ПО ЛИНИЯ НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА А.F.&A.M. НА ГЕРМАНИЯ ДО 1995

29 май 1992 г. – 7 (седем) български граждани пребиваващи в гр. Мюнхен Германия са посветени в масонството в храма на Ложа “Лесинг”, която е дъщерна Ложа на Великата ложа A.F&A.M. на Германия с Велик майстор Бр. Клаус Хорнефер. Идеята за приемането на български граждани в масонството е на дългогодишния масон с най-високи постове в немското Братство, българинът Многоуважаемият Бр. Иван Войнов. Неговата цел е, по този начин да се постави началото на възстановяването на регулярното франкмасонство в България след падането на комунистическият режим и демократизирането на страната.

На следващият ден 30 май 1992 г. със специалната санкция на Великия майстор на Обединените Велики ложи на Германия, Бр. Райнер Шике, новоприетите български Братя са повдигнати в по-горна степен с цел завръщането им в България и поставяне началото на регулярна и пълноправна Ложа в Ориент-България.

Read more...
 
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА ВЪВ ВЕЛИКАТА ЛОЖА С.С.П.З. НА БЪЛГАРИЯ

През м. септември 2000 г. изтича мандатът на Великият майстор Бр. Иван Ставрев и Съвета на Великите сановници на В.Л.С.С.П.З.Б. Започва подготовка за Общо изборно събрание на Великата ложа. За целта, всички дъщерни Ложи провеждат свои събрания, на които правят номинации към Общото събрание за кандидатури за изборните длъжности във Великата ложа. Осем (8) от Ложите, номинират за Велик майстор кандидатурата на Бр.Иван Ставрев. Две (2) от Ложите издигат кандидатурата на Бр. Борислав Сарандев, който е едва с 8-месечен стаж като Майстор на Стол. Две от съюзните Ложи не се възползват от правото си да номинират кандидат за Велик майстор.

През периода септември-ноември около Бр. Борислав Сарандев се оформя малобройна група от сподвижници, които желаят той да бъде избран за Велик майстор на всяка цена. Противно на обичаите и принципите на Свободното зидарство, тази група от Братя посещава редица съюзни Ложи и грубо се намесва в тяхната работа, оказвайки натиск в търсене на подкрепа за кандидатурата на Бр. Борислав Сарандев. Стига се до парадоксални случаи, когато в Ложи (какъвто е случаят с Ложа “Дунавска звезда” в Ориент-Русе) се отстраняват близо 2/3 от Братя-майстори, които не одобряват действията и процедурните нарушения на ръководството на Ложата. За грубо нарушаване на масонските принципи в Ложа “Дунавска звезда”, Великият майстор Бр. Иван Ставрев, съобразно дадените му от Конституцията права, лишава от право на глас в Общото събрание тази Ложа.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 6 - 8 of 8