За Членове


Lost Password?

Връзки

След Дисциплинарно Изслушване, Брат Робърт Мороу - Велик Секретар на Обединената Велика Ложа на Англия беше освободен от длъжност.

Прочетено в www.ugle.org.uk:

“Ние сме запознати със спекулациите, относно причините за отказаното преназначаване на Робърт Мороу като Велик Секретар, повечето от които са неточни. На 25 април 2006 г., след Дисциплинарно Изслушване, Брат Мороу беше освободен и като следствие от това не беше преназначен като Велик Секретар. Причините за това са свързани с изпълнението на утвърдената политика на Обединената Велика Ложа на Англия в чужбина и неговите доклади във връзка с дейностите му в тази област. Дисциплинарният процес продължава и действия по назначаване на Велик Секретар няма да бъдат предприети до приключването му”.

Прочетено в www.ugle.org.uk:

“Ние сме запознати със спекулациите, относно причините за отказаното преназначаване на Робърт Мороу като Велик Секретар, повечето от които са неточни. На 25 април 2006 г., след Дисциплинарно Изслушване, Брат Мороу беше освободен и като следствие от това не беше преназначен като Велик Секретар. Причините за това са свързани с изпълнението на утвърдената политика на Обединената Велика Ложа на Англия в чужбина и неговите доклади във връзка с дейностите му в тази област. Дисциплинарният процес продължава и действия по назначаване на Велик Секретар няма да бъдат предприети до приключването му”.

 

 

 

 
Next >