За Членове


Lost Password?

Връзки

На 12 май 2007 г., в Долината на Шотландския Ритуал във Велико Търново, се извърши инсталация на Събрание на Розенкройцер Пат. Nо 5 “Трапезица”

За Мъдър Майстор, по предложение на Братята, бе заклет и ръкоположен Почитаемият Брат Иван Вълчев 32° KCCH.

В ритуала взеха участие Братя от Долините на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Добрич, Търговище и Русе.

За Мъдър Майстор, по предложение на Братята, бе заклет и ръкоположен Почитаемият Брат Иван Вълчев 32° KCCH.

В ритуала взеха участие Братя от Долините на София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Добрич, Търговище и Русе.

 
< Prev   Next >