За Членове


Lost Password?

Връзки

БРОЙ ЯНУАРИ 2006

2. Обръщение на Върховния Командир.

3. Доклад за посещение при Върховния Съвет на България ­ 21­25    септември 2005 г.  от Най-Могъщия и Почитаем Брат Джак Бол, 33°, Суверен Върховен Командир, Върховен Съвет на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Австралия.

ВЪТРЕШЕН ЖИВОТ

8. Скоро един мой Брат ме попита: “Какво му трябва на един добър мъж?”, усмихна се и си отговори:  “Една добра Перфектна Ложа!”.

ГРАДЕЖ

11. Тайната на хармоничната пропорция.

РЕЦЕНЗИЯ

13. Един прочит на “Свободното Зидарство” (Август Хорнефер “Свободното Зидарство (Франкмасонството) ­ произход, развитие, същност”, София, 1929 г. Възпроизведено фототипно издание, 2005 г.).

ГРАДЕЖ

19. Съществува ли християнска философия?

МЛАДИТЕ

24. Младите, умни и талантливи хора на България ­ накъде?

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

27. Електронното подписване ­ метод за реализация на Информационна система, обслужваща организации от типа на “Свободното Зидарство”.

ГАЛЕРИЯ

28-29. Представяне на Брат Николай Янакиев.

СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ

37. Старият и Приет Шотландски Ритуал ­ училище за човека и гражданина на 21 век. Символичните Степени и Старият и Приет Шотландски Ритуал.

ГРАДЕЖ

42. Свободното Масонство и Религията. Объркване и противоречия.

ГРАДЕЖ

47. Космогонията на Свободните Зидари. Идеята за Бог като Велик строител на всички светове в светлината на новата научна парадигма. Светът на висшата реалност според теорията за торсионните полета на физическия вакуум.

ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ, СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

52. Инсталиране на Символична Ложа “Кракра Пернишки”, Ориент Перник

55. Инсталиране на Символична Ложа “Стратеш”, Ориент Ловеч

56. Инсталиране на Символична Ложа “Слънцето на Тракия”, Ориент Хасково

 

 
< Prev   Next >