За Членове


Lost Password?

Връзки

БРОЙ ЮЛИ 2006

2.   Официално обръщение на Директора на НИИ на С.П.Ш.Р в България Брат Свилен Спасов, 32°

3.   Доклад: Венелин Жечев, 33° ­ Лейтенант Гранд Командир “Глобализация и Масонство”

9.   Доклад: Николай Станчев, 33°  Върховен Канцлер на В.С. на С.П.Ш.Р. “Регулярност и нерегулярност в масонското пространство”

16. Доклад: Добрин Добрев, 18° ­ УС на НИИ на С.П.Ш.Р. “Мистерията на масонското Посвещение”

20. Доклад: Боян Медникаров, 30° ­ УС на НИИ на С.П.Ш.Р. “Изграждане на лидери и Шотландски Ритуал”

26. Доклад: Георги Паскалев, 14° ­ УС на НИИ на С.П.Ш.Р. “Грижата за младите ­ грижа на Шотландския Ритуал”

30. Доклад: Пламен Матеев, 32°   Трижде Почитаем Майстор “Интернет и Масонството”

40. Доклад: С. Р. ­ “Дунавска звезда”, Русе “Масонската Ложа ­ школа за изграждане на личности”

44. Доклад: Илия Коев, 4° “33 градежа”

47. Доклад: Михаил Георгиев, 18° “Богомилска Кабала”

56. Доклад: Петко Гайтанджиев, 3° “Ролята на Свободните Зидари в процеса на духовното израстване на човечеството в началото на двадесет и първи век”

60. Доклад: Константин Йорданов “Ролята на мита в Масонството”

67. Доклад: Тончо Михайлов, 18° ­ Трижде Почитаем Майстор “Свободните Зидари, Европа и Балканите”

 

 
< Prev   Next >