За Членове


Lost Password?

Връзки

ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Обични български Братя Масони,

Зидарите в България са част от Световната Братска Верига.

Ето защо по силата на нашите Масонски Канони, Традиции и Правила и Ритуални требници тя не би могла и не следва да бъде прекъсната в нашия Ориент.

Всеки Брат в своето масонско сърце и душа носи и желае единението на Франкмасонството в името на нашата Родина.

Няма български Брат Масон, който да не желае и да не работи за единение.

Няма чуждестранен Брат Масон, който да не очаква с радост да получи известие за единението на българските Братя и всеки един от тях ще го приветства истински и честно по братски.

Това е дело единствено и само на българските Масони и те сами трябва да го осъществят.

Обединеното българско Зидарство е по-силно от наличието на две Велики Ложи в България.

Учредяването и развитието на Стария и Приет Шотландски Ритуал у нас е крачка напред в самоусъвършенстването и повишаването на масонската квалификация на всеки Брат Майстор Масон.

Създаването на Ритуала Йорк в България не е алтернатива на Стария и Приет Шотландски Ритуал, а напротив, още един от няколкото високостепенни масонски ритуала. Това е още една крачка в Градежа на масонската пирамида.

Фундаментално масонско правило е, че една Велика Ложа или Велик Майстор нямат право да забраняват на Майстор Масон да работи в Съвършенството.

Върховният Съвет 33° и Великата Ложа са две независими масонски структури, които по силата на сключен между тях договор за сътрудничество не допускат намеса или първенство една над друга.

Обични български Братя Масони,

Зидарите в България са част от Световната Братска Верига.

Ето защо по силата на нашите Масонски Канони, Традиции и Правила и Ритуални требници тя не би могла и не следва да бъде прекъсната в нашия Ориент.

Всеки Брат в своето масонско сърце и душа носи и желае единението на Франкмасонството в името на нашата Родина.

Няма български Брат Масон, който да не желае и да не работи за единение.

Няма чуждестранен Брат Масон, който да не очаква с радост да получи известие за единението на българските Братя и всеки един от тях ще го приветства истински и честно по братски.

Това е дело единствено и само на българските Масони и те сами трябва да го осъществят.

Обединеното българско Зидарство е по-силно от наличието на две Велики Ложи в България.

Учредяването и развитието на Стария и Приет Шотландски Ритуал у нас е крачка напред в самоусъвършенстването и повишаването на масонската квалификация на всеки Брат Майстор Масон.

Създаването на Ритуала Йорк в България не е алтернатива на Стария и Приет Шотландски Ритуал, а напротив, още един от няколкото високостепенни масонски ритуала. Това е още една крачка в Градежа на масонската пирамида.

Фундаментално масонско правило е, че една Велика Ложа или Велик Майстор нямат право да забраняват на Майстор Масон да работи в Съвършенството.

Върховният Съвет 33° и Великата Ложа са две независими масонски структури, които по силата на сключен между тях договор за сътрудничество не допускат намеса или първенство една над друга.

 

Обични Братя,

Върховният Съвет 33° на България е българска, независима, с нарастваща сила и изцяло изградена работеща масонска структура, с над 510 членове на Стария и Приет Шотландски Ритуал.

Върховният Съвет 33° на България е напълно регулярна, призната и легитимна масонска организация, инсталирана на 7 януари 2001 г. в София от Съвета Майка, Южната Юрисдикция на САЩ, когато в България работеше една Велика Ложа.

Във времето на световна глобализация и единна Европа нашият масонски дълг ни повелява единение на Свободното Зидарство в България.

 

Петър Калпакчиев

Суверен Върховен Командир

 

 
< Prev   Next >