За Членове


Lost Password?

Връзки

ДОГОВОР МЕЖДУ ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ ИВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА И ПОСЛЕДНА СТЕПЕН НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

В прослава на Великия Архитект на Вселената,

За посветените в изкуството на Свободното зидарство и тайните на йерархията в масонския занаят, с оглед установяване отношенията между зидарските структури работещи на общия Градеж, този договор се сключи между Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България /инсталирана на 20 септември 1997 г./ и Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България /инсталиран на 07 януари 2000 г./

В прослава на Великия Архитект на Вселената,

За посветените в изкуството на Свободното зидарство и тайните на йерархията в масонския занаят, с оглед установяване отношенията между зидарските структури работещи на общия Градеж, този договор се сключи между Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България /инсталирана на 20 септември 1997 г./ и Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България /инсталиран на 07 януари 2000 г./

и узаконява следното:

Член 1.
Върховният съвет на България признава Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България като първа масонска представителна власт на територията на България в лицето на нейния Най-Високоуважаван Велик майстор.

Член 2.
Върховният съвет на България е инсталиран и легитимиран пред масонския свят директно от Майката на всички Върховни съвети в света, Върховния съвет, 33° на Южната юрисдикция на САЩ. Той признава Великата ложа на България за независимо, самоуправляващо се сдружение, с пълна власт на разпоредител в Символичните степени на масонството (чирак ; калфа и майстор) в границата на юрисдикцията си, и правото да инсталира Ложи на Старите, Свободни и Приети зидари в България, работещи в трите Символични степени.
Великата ложа не може да зависи по какъвто и да е начин от Върховния съвет, нито да поделя правата си с него или с някоя друга институция, която се обявява за контролираща или надзорна спрямо Символичните степени в масонството в Ориент-България.

Член 3.
Върховния съвет на България управлява степените на Стария и Приет Шотландски ритуал от 4° до 33° включително, разпределени в Ложа на Съвършенството; Събрание на Розенкройцер; Съвет на Кадош и Колегия на Кардиналите.
Членовете на Високостепенната система на Стария и Приет Шотландски ритуал в България трябва да бъдат активни членове поне на една регулярна синя Ложа от съюза на Великата ложа С.С.П.З. на България или друга призната за регулярна Ложа.
Допуска се участието във Върховния съвет на Братя с двойно членство.
Членовете на Високостепенната система на Стария и Приет Шотландски ритуал в България имат всички права и са подложени на същите задължения, които са в сила за всички членове на Великата ложа С.С.П.З. на България.
Контролът по изпълнение на свободнозидарските задължения от страна на Най-почитаните Братя, 33° на територията на Ориент-България е приоритет единствено на Върховния съвет.

Член 4.
Великата ложа на България признава Върховния съвет на България, като единствена юридическа и административна власт за Високите степени на Стария и Приет Шотландски ритуал на територията на България.
Функционирането на други Високостепенни системи на регулярното масонство на територията на Ориент-България ще бъде предмет на предварително обсъждане и решение на двете страни от този договор.

Член 5.
Великата ложа и Върховният съвет се задължават да се информират взаимно за състава на ръководните им тела.
Допуска се заемането на длъжности едновременно във Великата ложа, нейните съюзни Ложи и Върховния съвет с изключение на длъжностите на Великия майстор и Суверенния Върховен Командир.
Предложените за заемане на Сановнически длъжности във Великата ложа и символичните сини Ложи на територията на Ориента членове на Върховния съвет, информират за това Върховния съвет на 33°.

Член 6.
За всички церемонии организирани от всяка от договарящите се страни ще бъдат изпращани официални покани на реципрочен принцип, адресирани директно до Сановниците на Великата ложа и Суверените Генерални Върховни Инспектори на Върховния съвет.
По предложение на всяка една от двете страни могат да бъдат организирани срещи относно техните интереси на независими масонски тела в частност или в полза на масонството в цялост.

Член 7.
Отварянето на процедура за налагане на дисциплинарни наказания на членовете на една от двете договарящи се страни, следва незабавно да бъде съобщавано на съответното масонско тяло, за да се вземат мерки за подходящо разследване и последствия съобразно респективните правила и статути.
Влезли в сила и официално обявявани ще бъдат само санкциите наложени от висшите правораздавателни инстанции на двете договарящи се страни.

Член 8.
Валидността на настоящият договор е неограничена по отношение силата на положените подписи и тяхната необратимост.
Принципни изменения не се допускат. Допълнения се внасят само под формата на анекси.

В името на Великия строител на всички Светове,

договорът е подписан на ден седми на месец първи от две хиляди и първата година от новото летоброене /07.01.2001 г./,
в Ориент-София, България от:

Велика ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България

Велик майстор:
Велик секретар:

Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в Р.България

Суверен Върховен Командир:
Върховен Генерален Секретар:

07 януари 2001 г.
Ориент-София
България

 

 
< Prev   Next >