За Членове


Lost Password?

Връзки

СПОМЕНИТЕ МИ ОТ ПРЕБИВАВАНЕТО И СРЕЩИТЕ МИ В БЪЛГАРИЯ СА ВЕЛИКОЛЕПНИ

На 4 март 2005 г. в Централния храм на Стария и Приет Шотландски Ритуал  на Съвета Майка, Южната Юрисдикция на САЩ, имах честта да се срещна и разговарям с Върховния Командир Роналд Сийл 33°, Почетен член на Върховния Съвет 33° на България.

По препоръка на Върховния Командир на България Петър Калпакчиев 33° предадох по един календар и по един първи брой на списание “Шотландски Ритуал” на Върховния Командир Роналд Сийл 33° и на основните други 5 Избираеми офицери в Централния Храм, които имам честта лично да познавам.

Върховният командир Роналд Сийл 33° благодари за връчените му материали, сподели, че спомените от пребиваването и срещите му в България са великолепни. Изключително впечатлен е от работатa на Братята членове на Шотландския Ритуал в България и изказа лична благодарност за това на Върховния Командир на България Петър Калпакчиев 33°. Високо оцени работата по Ритуала от 1°-33° степен в съответствие с Ритуала, прилаган от Южната Юрисдикция на САЩ, а както знаем, Ритуалът е символ на регулярността.

На 4 март 2005 г. в Централния храм на Стария и Приет Шотландски Ритуал  на Съвета Майка, Южната Юрисдикция на САЩ, имах честта да се срещна и разговарям с Върховния Командир Роналд Сийл 33°, Почетен член на Върховния Съвет 33° на България.

По препоръка на Върховния Командир на България Петър Калпакчиев 33° предадох по един календар и по един първи брой на списание “Шотландски Ритуал” на Върховния Командир Роналд Сийл 33° и на основните други 5 Избираеми офицери в Централния Храм, които имам честта лично да познавам.

Върховният командир Роналд Сийл 33° благодари за връчените му материали, сподели, че спомените от пребиваването и срещите му в България са великолепни. Изключително впечатлен е от работатa на Братята членове на Шотландския Ритуал в България и изказа лична благодарност за това на Върховния Командир на България Петър Калпакчиев 33°. Високо оцени работата по Ритуала от 1°-33° степен в съответствие с Ритуала, прилаган от Южната Юрисдикция на САЩ, а както знаем, Ритуалът е символ на регулярността.

Обсъдени бяха и въпроси по обединението на Масоните в България, които следват каноните и ритуалите на Великата Ложа и Шотландския Ритуал.

Категорично бе становището на Върховния Командир Роналд Сийл 33°, че този процес не е приключил и около 2000 братя, по 1000 от двете Велики Ложи, трябва да си подадат ръка и да не забравят, че не личното ЕГО е основата на БРАТСТВОТО. Разбира се, широкото международно призание, което са получили поотделно Обединената Велика Ложа на България и Върховният Съвет 33° на Стария и Приет Шотландски Ритуал на България, трябва да са основата на това обединение.

Заедно ще постигнете много повече ­ бяха думите на Върховния Командир Роналд Сийл 33°.

Великият Майстор на Обединената Велика Ложа Пенков, Великият Майстор на Великата Ложа Александров и Върховният Командир Калпакчиев трябва да отдадат дължимото на Братята и да постигнат достойно и за двете страни споразуменние.

Не може България да бъде проблем повече от 5 години. Дошъл е моментът да стане пример в изграждане на ценностите на БРАТСКОТО отношение и ДОСТОЙНСТВО. Иначе страхът и безкрайните самоунищожителни битки ще изядат душата на Масонството в България.

Роналд Сийл 33° сподели някои мисли за общото развитие на Масонството в света, за някои промени както в САЩ, така и в други страни, за значението на една обединена и силна масонска общност в България, като геостратегически регион, както и се набелязаха конкретни стъпки по обединение на Българското Масонство и подкрепата за това от Великите масонски общности по света.

В края на срещата Върховният Командир Роналд Сийл 33° изпрати специални поздрави на Върховния Командир на България Петър Калпакчиев 33° и очаква да се види с него на Световния Конгрес на Върховните Съвети в Сидни, Австралия.

 

Свилен Спасов 32°

Директор на НИИ на С.П.Ш.Р.

 

 
Next >