За Членове


Lost Password?

Връзки

ПРИ БРАТЯТА ОТ ТУРЦИЯ

От 16 до 20 февруари 2005 г. група български Масони в състав: Петър Христов 33°, Върховен Държавен Министър; Никола Александров 32°, Велик Майстор на ВЛ ССПЗБ; Агоп Крикорян 32°, Командир на Съвета на Кадош; Боян Медникаров 30°, член на УС на НИИ, и Михаил Йонов 14°, посетиха Ориент ­ Истанбул, Република Турция.

Основна цел на посещението бе затвърждаване на контактите и търсене на нови възможности за съвместни действия с Върховния съвет и Великата ложа на Турция.

На 17.02.2005 г. от 14.00 ч. в сградата на  Върховния Съвет 33° на С.П.Ш.Р. на Турция бе проведена среща с неговия Върховен Командир Ергюн Тогрол 33° и с участието на: Мехмед Гювен Акчар 33° ­ Върховен Секретар, Йълмаз Сунер 33° ­ Зам. Върховен Секретар, Аталай Тарлабаши 33° ­ Стар Върховен Секретар, Шабан Ерсой 32°.

От 16 до 20 февруари 2005 г. група български Масони в състав: Петър Христов 33°, Върховен Държавен Министър; Никола Александров 32°, Велик Майстор на ВЛ ССПЗБ; Агоп Крикорян 32°, Командир на Съвета на Кадош; Боян Медникаров 30°, член на УС на НИИ, и Михаил Йонов 14°, посетиха Ориент ­ Истанбул, Република Турция.

Основна цел на посещението бе затвърждаване на контактите и търсене на нови възможности за съвместни действия с Върховния съвет и Великата ложа на Турция.

На 17.02.2005 г. от 14.00 ч. в сградата на  Върховния Съвет 33° на С.П.Ш.Р. на Турция бе проведена среща с неговия Върховен Командир Ергюн Тогрол 33° и с участието на: Мехмед Гювен Акчар 33° ­ Върховен Секретар, Йълмаз Сунер 33° ­ Зам. Върховен Секретар, Аталай Тарлабаши 33° ­ Стар Върховен Секретар, Шабан Ерсой 32°. 

Българската страна беше представена от Петър Христов 33° ­ Върховен Държавен Министър, Никола Александров 32° ­ Велик Майстор на ВЛ ССПЗБ и Агоп Крикорян 32° ­ Командир на Съвета на Кадош, които в началото на срещата предадоха най-искрените поздрави на новоизбраните Върховен Командир и Върховен съвет на Турция, както и покана да посети България от Петър Калпакчиев 33° ­ Върховен Командир на ВС 33° на България.

Ергюн 33° разказа, че през декември 2004 г. се е провело отчетно-изборно събрание на ВС на Турция, на което е избран нов Върховен Командир и нов Върховен Съвет. Той прие със задоволство поканата да посети България, изпрати най-искрени братски поздрави до Върховния Командир на Върховния Съвет на България и изрази желанието на турските Братя в максимална степен да допринесат за достигане на обединение в редиците на Свободното Зидарство в България.

Петър Христов 33° разказа накратко за дейността на ВС 33° на България през последните четири години, като акцентира на посещението на Суверенния Върховен Командир на ВС на САЩ Роналд Сийл 33° през май 2004 г. Той също така посочи, че Върховният Съвет е приел Декларация и работи усилено за обединението на Масонството в България.

След това Брат Никола запозна домакините с живота на ВЛ ССПЗБ от нейното реактивиране през 1992 г. до днешни дни.

Ергюн 33° изрази увереност, че Роналд  Сийл 33°, който безспорно е най-влиятелната фигура в световното масонско движение, ще потвърди  своята воля за обединението на Свободните Зидари в България, благодарение на което това ще бъде факт през следващите няколко месеца. Той също така посочи, че като Върховен Командир на Турция е готов да подпомогне този процес.

В края на срещата и двете страни още веднъж декларираха своето желание за съвместна работа и помощ от всякакво естество и изразиха надежда за продължаване на започнатия диалог по време на Световната конференция на Върховните Съвети през месец май 2005 г. в Австралия.

След официалната визита при Върховния Командир българските Братя имаха възможността да се запознаят с Храма на Върховния Съвет. Посещението завърши с благодарност за оказаното гостоприемство и покана за гостуване в България.

 

 
< Prev