За Членове


Lost Password?

Връзки

Посоките на работа на Националния Изследователски Институт на С.П.Ш.Р. ­ Ориент България

Обични братя,

Всяка една институция започва своя път с идеен проект.

Проектът уточнява какво искаме да направим, и показва евентуалните пътища, по които поставените цели могат да бъдат реализирани.

Управителният съвет на Института вижда развитието на дейността му в следните три основни области: област “Изследвания”; област “Издания”; област “Информация”. Тези области безспорно имат зони на припокриване, но тяхното обособяване има своя логика.

Всяка от областите предполага различни активности и възможности за съдържателно изпълване.

Обични братя,

Всяка една институция започва своя път с идеен проект.

Проектът уточнява какво искаме да направим, и показва евентуалните пътища, по които поставените цели могат да бъдат реализирани.

Управителният съвет на Института вижда развитието на дейността му в следните три основни области: област “Изследвания”; област “Издания”; област “Информация”. Тези области безспорно имат зони на припокриване, но тяхното обособяване има своя логика.

Всяка от областите предполага различни активности и възможности за съдържателно изпълване. Тук предлагаме примерни варианти в тази посока:

Област “Изследвания”

Работата предполага обсъждането, приемането и осъществяването на конкретни изследователски проекти, провеждане на дебати, семинари и конференции в следните примерни посоки:

 • историята на Масонството;
 • историята на Масонството в България;
 • историята на Шотландския ритуал;
 • масонството и различните религиозни системи;
 • масонството и историята на тайните общества;
 • масонството и неговите стереотипни публични образи - каузата на братството и предразсъдъците на част от обществото;
 • масонската символика и традициите на езотеризма;
 • произход и смисъл на ритуалната система;
 • определени аспекти на “морала и догмата” ­ братство, подчинение, свобода, ценности, общуване, взаимопомощ, благотворителност;
 • масонската тайна и новите предизвикателства на знанието;
 • когато познанието е по-бързо от общественото развитие;
 • културата на знанието и балансът между личните интереси и обществените отговорности;
 • ролята на Масонството в съвременния свят;
 • светът на глобализацията и затворените общества.

Област “Издания”

Работата предполага подготовката и издаването на обсъден и утвърден набор от печатни (евентуално и електронни) издания. В някакъв смисъл работата в тази “област” е продължение на извършеното в област “Изследвания”. Примерни посоки:

 • ритуални книги за високостепенната система;
 • списание “Шотландски Ритуал”;
 • трудове, подготвени или одобрени от Института;
 • преводни съчинения с ключово значение за масонството.

Област “Информация”

Работата предполага подготовка и реализация на една цялостна и ефективна информационна мрежа, която да е достъпна за всички Братя. Това означава:

 • повече знания за Масонството;
 • повече знания за текущия живот на Братството;
 • по-добри възможности за общуване между Братята и Ложите.

Реализацията на задачите в тази област предполага:

 • създаване и поддържане на електронна информационна система на Института;
 • създаване на архивен фонд на Братството ­ документи, писма, фото- и видеоматериали;
 • създаване на библиотечен фонд;
 • създаване на библиотека “Minima”. Съвсем кратки “наръчници”, от 10 до 20 страници (примерно съкратени варианти на съществуващите Требник” и “Алманах”), за полза и ориентация на братската общност в различни области на Масонството. Например: “Степени”; “Основни символи”; “Ритуали”; “Кратка история на братството”; “Българското Масонство”; биографична поредица за заслужили Братя ­ Иван Ведър, Асен Златаров, Михаил Арнаудов и др.
 • представяне в популярна форма на важни събития от историята и съвременността на масонското движение.

 

Обични братя,

Понеже градим Храма на духовността, трябва да направим проект за “много дни”. Управителният съвет на Института се обръща към вас с молба да дадете своите предложения и да споделите така представения ви проект.

Да го редактираме и допишем заедно, защото само общата братска работа е гаранция за здравината и трайността на градежа.

 

В. С. 30°

 

 
< Prev