За Членове


Lost Password?

Връзки

Разширената Сесия на Върховния Съвет 33° и Националната Конференция на С.П.Ш.Р. в България взеха следните решения:

1.     Прието бе единодушно, Обръщение на Върховния Съвет 33° на България до всички български Масони.

2.     Гласувана бе стипендия в размер на 1600 евро за една учебна година за период от пълния курс на обучение – 5 години за талантлив ученик на Американския Колеж “Аркус” в Ориент Велико Търново.

3.     Гласувана бе благотворителна проява за сумата от 9000 лева, за Дом за сираци в Пловдив, която вече е реализирана.

4.     Утвърдена бе пълна програма на Международната Конференция на Шотландския Ритуал, 26 – 28 май 2006 г. в КК “Слънчев Бряг”, Ориент Бургас. Определиха се трите основни теми на Конференцията:

  • Символи и Ритуали
  • Символично Масонство и Шотландски Ритуал
  • Визия за бъдещето

5.     Определено бе започването на строителството на Храма за месец април 2006 година.

6.     Утвърдена  бе програмата за ритуална работа, датите за Инсталация на нови Ателиета на С.П.Ш.Р. до края на 2006 година.

7.     Почитаемият Брат Стоян Чешмеджиев 33° бе утвърден за член на Върховния Съвет 33° на България.

1.     Прието бе единодушно, Обръщение на Върховния Съвет 33° на България до всички български Масони.

2.     Гласувана бе стипендия в размер на 1600 евро за една учебна година за период от пълния курс на обучение – 5 години за талантлив ученик на Американския Колеж “Аркус” в Ориент Велико Търново.

3.     Гласувана бе благотворителна проява за сумата от 9000 лева, за Дом за сираци в Пловдив, която вече е реализирана.

4.     Утвърдена бе пълна програма на Международната Конференция на Шотландския Ритуал, 26 – 28 май 2006 г. в КК “Слънчев Бряг”, Ориент Бургас. Определиха се трите основни теми на Конференцията:

  • Символи и Ритуали
  • Символично Масонство и Шотландски Ритуал
  • Визия за бъдещето

5.     Определено бе започването на строителството на Храма за месец април 2006 година.

6.     Утвърдена  бе програмата за ритуална работа, датите за Инсталация на нови Ателиета на С.П.Ш.Р. до края на 2006 година.

7.     Почитаемият Брат Стоян Чешмеджиев 33° бе утвърден за член на Върховния Съвет 33° на България.

 

 

 

 
< Prev   Next >