За Членове


Lost Password?

Връзки

Конституции
Конституция призната и действаща във всички Върховни Съвети

ВЕЛИКАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1786

Забележка: Латинската версия от 1834 е преведена на френски от Шарл Лафон дьо Ладебат.

Версията по-долу е превод на английски от последния.Затова е възможно да има малка разлика в

използуването на думи с преводът, който обикновено е известен в Америка, който изглежда е директен превод от латински.

 

universi terrarum orbis summi architectonis

Gloria ad ingenis.

Конституция и Устав

на

Великите и Върховни Съвети

на

Великите Главни Инспектори, Патрони, Началници и Комисари

на

Ордена на 33°

и последна Степен на Старият и Приет Шотландски Ритуал

и

Правилник

за управление на всички Консистории, Съвети, Колежи и други Масонски

организации под юрисдикцията на гореспоменатите Съвети.

В името на най-светия и велик Архитект на Вселената.

Oro ab chao.

Read more...
 
Разяснения и коментари към Конституцуята от 1786 г.

Върховен Съвет, 33° на Австралия

ВЕЛИКАТА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1786:

1. Великата Конституция от 1786 се състои от Предговор, осемнадесет члена и подписи, които изглежда са на девет души (шест са обявени за нечетливи) и нещо, за което се претендира, че е ратификация от Крал Фридрих на Прусия с дата 1 май 1786. Джаксън (Червената Роза, 2-ро издание, 1987) заявява, че подписът на краля “не е положен върху никакъв известен документ за висша степен ” и се изразяват съмнения дали всъщност той е имал нещо общо с документите, споменати в този доклад: въпреки това, обаче, за нашите непосредствени цели се приема, че претенцията има основание и че Фридрих наистина е бил, както е посочено, “най-могъщият Суверен, Велик Патрон, Велик Командир, Универсален Велик Майстор и истински защитник на Ордена”.

Едно Приложение е било подписано на същата дата и третира такива въпроси, като знамето и печата, както и отличителните знаци на 33°.

Основният документ

2. Носещ същата дата и ясно подписан непосредствено преди Конституцията е документ (“Основният документ”), озаглавен “Новите тайни институции и основи на Най-старото Най-уважаемото общество на Старите, Свободни и Обединени Масони – [veterorum, - structorum – liberorum -aggregatorum]”. Това е документът, който е повлиял реорганизацията на различни Ритуали в Орден от 33° и по този начин е създал Стария и Приет (Шотландски) Ритуал. Следователно Конституцията е била правилникът за управление на учредения Орден и трябва да бъде четен в контекста на Основния документ. Това се потвърждава от факта, че самата Конституция не дава възможност за вариации, въпреки че (както ще се види) самият Основен документ ясно предвижда настъпване на по-нататъшно развитие.

Read more...
 
СТАРИ ДЛЪЖНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СВОБОДНИТЕ ЗИДАРИ

(из Конституцията на Дж. Андерсън от 1723 г.)


І. ЗА БОГА И РЕЛИГИЯТА

Един зидар, поради своето звание, е длъжен да се покорява на нравствения закон и ако той разбира изкуството добре, нито ще бъде глупав отрицател на Бога, нито един невярващ свободомислещ.
По-добре от който и да е било друг, Свободният зидар е длъжен да разбере, че Бог не гледа, както гледат хората. Защото човек вижда външните проявления, докато Бог сондира сърцето. Следователно зидарят е специално длъжен никога да не действа противно на това, което му диктува съвестта.
Каквато и да е религията или формата на култа на един човек, той не се изключва от Ордена, стига само да вярва в Славния Архитект на небето и земята и да упражнява Свещените длъжности на нравствеността.
Зидарите се съединяват чрез солидните и приятелски връзки на Братската любов, с добродетелни хора от всякаква вяра. Те се учат да гледат със съчувствие на заблужденията на човечеството и се стараят да покажат чрез чистотата на своето поведение по-високото превъзходство на религията, която изповядват.
Така Зидарството е център на единение на хора добри и искренни, и щастливо средство за основаване на приятелство между тия, които другояче биха останали завинаги далеч един от друг.

Read more...
 
КОНСТИТУЦИЯ на Върховния Съвет на 33 и Последна Степен на Стария и Приет Шотландски Ритуал на Свободното Зидарство в България

 

Read more...