ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, 33°
на СТАРИЯ и ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ
в БЪЛГАРИЯ
инсталиран на 07 януари 2001 г.

На 07 януари 2001 г., на тържествена церемония в София, Върховният съвет, 33° на Южната Юрисдикция на САЩ, Съвета Майка на Света, учреди регулярния и признат Върховен съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България. В този значим за българското масонство акт участие взеха Суверенните Върховни Командири на Върховните съвети на Гърция и Турция, както и Активни членове и Братя от Върховните съвети на Южната Юрисдикция на САЩ, Португалия, Гърция, Турция и Унгария, както членове на структури на Шотландския ритуал в Ориент НАТО от Германия и Италия.

Суверенният Върховен Командир Брат Румен Найденов, 33° и Активните членове на Върховния съвет честитят 20-годишния юбилей на всички членове на Стария и Приет Шотландски ритуал в България!