ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, 33°
на СТАРИЯ и ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ
в БЪЛГАРИЯ
инсталиран на 07 януари 2001 г.

Върховният съвет, 33° на СПШР в България проведе своя Редовна сесия на 08.02.2021 г. в Националния храм на Стария и Приет Шотландски ритуал в Долината на Пловдив. Дневният ред на сесията включваше избор на Активни членове за мандат 2021 г. - 2025 г. и Назначаеми офицери за 2021 година. Избрани единодушно бяха:

Съвет на Избраните на Върховния съвет за мандат 2021 – 2025 година:

Суверенен Върховен Командир – Брат Румен Найденов, 33°

Лейтенант Гранд Командир – Брат Николай Кълбов, 33°

Върховен Проповедник – Брат Свилен Спасов, 33°

Върховен Канцлер – Брат Митко Михайлов, 33°

Върховен Държавен Министър – Брат Пламен Русев, 33°

Върховен Генерален Секретар – Брат Илия Коев, 33°

Върховен Генерален Ковчежник – Брат Стоян Коев, 33°

Върховен Милосърдник – Брат Стойно Пенев, 33°

Върховен Капелан – Брат Евгений Мошеков, 33°

Назначаеми офицери на Върховния съвет за 2021 година:

Върховен оратор – Брат И. С., 33°

Върховен церемониалмайстор – Брат Иван Фратев, 33°

Върховен камерхер – Брат Мариян Вълчев, 33°

Първи Върховен флигел-адютант – Брат Валентин Йосифов, 33°

Втори Върховен флигел-адютант – Брат Борислав Павлов, 33°

Върховен знаменосец – Брат Николай Панчев, 33°

Върховен мечоносец – Брат Димитър Сепетлиев, 33°

Върховен вестоносец – Брат Христо Щерев, 33°

Върховен керемидар – Брат Пламен Митев, 33°

Върховен органист – Брат Георги Анастасов, 33°

Върховен стюард – Брат Иван Куков, 33° 

Върховен стюард – Брат Александър Николов, 33°