ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, 33°
на СТАРИЯ и ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ
в БЪЛГАРИЯ
инсталиран на 07 януари 2001 г.

10° степен

Избраник на Петнадесетте

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Бъди толерантен и либерален. Воювай срещу фанатизма и гонението с просвещение и образование.

ПОУКИ: Амбицията създава деспотизма и тиранията. Фанатизмът създава нетърпимостта и гонението.

ЗА РАЗМИСЪЛ: Ти толерантен ли си, или нетолерантен?

ВАЖНИ СИМВОЛИ: Петнадесет свещи от жълт восък; саби с върхове, докосващи се в кръг; убийците.