ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, 33°
на СТАРИЯ и ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ
в БЪЛГАРИЯ
инсталиран на 07 януари 2001 г.

Степените в Съвета на Кадош (от 19° до 30°) са рицарски и философски, но имат и мистично съдържание. Думата "Кадош" е еврейска дума, означаваща "Свят". Тези степени учат на свобода, братство и равенство, прилагани в ежедневието ни.

От създаването си през 2001 г., Върховният съвет, 33° на С.П.Ш.Р. в България учреди 8 Съвета на Кадош:

  1. Съвет на Кадош пат. №01 "Агарта"
  2. Съвет на Кадош пат. №02
  3. Съвет на Кадош пат. №03 "Тракия"
  4. Съвет на Кадош пат. №04 "Св. Георги"
  5. Съвет на Кадош пат. №05
  6. Съвет на Кадош пат. №06 "Мелта"
  7. Съвет на Кадош пат. №07 "Виа Понтика"
  8. Съвет на Кадош пат. №08 "Неофит Рилски"