ВЪРХОВЕН СЪВЕТ, 33°
на СТАРИЯ и ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ
в БЪЛГАРИЯ
инсталиран на 07 януари 2001 г.

Старият и Приет Шотландски ритуал е една от най-старите и равномерно разпространени в цял свят системи на Свободното зидарство. Тя обхваща масонската пирамида в нейната пълнота и е разпределена в тридесет и три степени на посвещение в Царственото изкуство, което популярно е известно като франкмасонството.

Според повечето изследователи на масонството, Старият и Приет Шотландски ритуал е и една от най-ефикасните, по отношение на ползата за обществото, масонски практики. За разлика от много други масонски обреди, Старият и Приет Шотландски ритуал не загубва своята актуалност и преодолява редица превратности, достигайки до XXI век до ума и сърцата на хората, както това се е случвало и преди столетия. Днес по цялата земя Старият и Приет Шотландски ритуал се възприема като универсална морална система, даваща възможност на практикуващите я да намират един общ език във все по-глобализиращия се свят. По-старата и най-новата история на света прелива от примери за постигане на разбирателство между отделните хора и цели народи и общности, благодарение на съблюдаването на принципите, които ни вменява като нравствен дълг учението на Стария и Приет Шотландски ритуал. В този смисъл е полезно всеки един, прекрачващ прага на високостепенната система на Ритуала, да е запознат с неговия произход в пречистен вид и сам за себе си да разбере какво го очаква оттук нататък по стъпалата на съвършенството.